limppn@onet.pl

Limanowski Podokręg Piłki Nożnej,  34-600 Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 35

NIP 737 - 13 - 53 - 989 ; tel/fax - (18) 337 52 49 / 501 964 717

Konto : PKO o/Limanowa ; Nr 55 1020 3453 0000 8402 0061 6797


WŁADZE
 
STATUT
 
HISTORIA 
 
KLUBY
 
WYNIKI I TABELE
O

PUCHAR POLSKI

 
TURNIEJE
 

HOME

 

 HISTORIA

LIMANOWSKIEGO PODOKRĘGU
PIŁKI NOŻNEJ

 

 
   
   Początki piłki nożnej na Limanowszczyźnie sięgają 1924 r, wówczas przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Limanowej powstała sekcja piłki nożnej , w tym samym roku założono drużynę piłkarską „Olimpia”. Pod koniec lata obie drużyny połączyły się, a datę tę przyjęto za początek działalności najstarszego na Ziemi Limanowskiej Klubu Sportowego „Limanovia”.

        W klubowej kronice napisano wówczas „ Wszystko zaczęło się w 1924 roku od zakupu 12 spodenek i tyluż koszulek. Nie było boiska , na mecze zawodnicy podróżowali  furmanką lub koleją za własne pieniądze”.

         Limanovia dała początek  , kolejne kluby sportowe na Ziemi Limanowskiej powstały po II wojnie światowej  tj. Harnaś Tymbark  ,Orkan Szczyrzyc , Turbacz Mszana Dolna ,Gorce Kamienica , Zenit Kasinka Mała.  W wielu miejscowościach powiatu powstały Liczne Koła Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

         Drużyny piłkarskie z terenu Ziemi Limanowskiej tj. Orkan Szczyrzyc , Turbacz Mszana Dolna, Zenit Kasinka Mała i Orkan Poręba Wielka. do chwili powołania Limanowskiej Delegatury Piłki Nożnej brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez Podhalański Podokręg Piłki Nożnej z siedzibą w Rabce,  a później w Nowym Targu  , natomiast Limanovia , Harnaś Tymbark i Gorce Kamienica w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Piłki Nożnej w Nowym Sączu .     
         
        W
dniu 28 czerwca  1985 z inicjatywy Stanisława Struga - Kierownika Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy  w Limanowej, a zarazem wiceprezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu  - w sali konferencyjnej UMiG doszło do spotkania  działaczy sportowych i sędziów piłkarskich Ziemi Limanowskiej, prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu oraz Przewodniczącego Rady Miejsko- Gminnej Zrzeszenia LZS w Limanowej. Tego dnia powołano Limanowską Delegaturę OZPN.

         Warto przypomnieć osoby, które uczestniczyły w spotkaniu założycielskim Limanowskiej Delegatury OZPN. oprócz Stanisława Struga byli to: Janusz Burkat (KS Limanovia), Józef Sipak (KS Harnaś Tymbark), Marcin Szczypka (LZS Zenit Kasinka Mała), Ludwik Załubski i Zygmunt Łątka (LZS Płomień Łososina Górna), Józef Knapik (LZS Wierchy Pasierbiec),Włodzimierz Frączek (LZS Olimpia Pisarzowa), Ireneusz Piwowar (LZS Iskra Mordarka), Władysław Twaróg (inspektor w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Limanowa), sędziowie piłkarscy z Limanowej - Stanisław Wojtas, Jan Wrona i Wiesław Aleksandrowski oraz zaproszeni goście: Aleksander Giertler (prezes OZPN w Nowym Sączu) i Adam Dudek (przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia LZS w  Limanowej).

         W jedenastoosobowym składzie Zarządu Delegatury znaleźli się: Stanisław Strug - prezes, Stanisław Wojtas - wiceprezes, Ireneusz Piwowar - sekretarz oraz Edward Badyla, Aleksander Banaś, Henryk Dybiec, Włodzimierz Frączek, Józef Gąsior, Zygmunt Łątka, Adam Pajor i Józef Sipak - członkowie Zarządu. Przewodniczącym  Komisji Gier i Dyscypliny wybrano Włodzimierza  Frączka, sekretarzem Ireneusza Piwowara a członkami zostali  Stanisław Knapik, Józef Pietryga i Ludwik Załubski.        

         W pierwszych prowadzonych samodzielnie przez Limanowską Delegaturę OZPN rozgrywkach o mistrzostwo klasy C sezonu 1985/86 wystartowało dziewięć drużyn: KS Harnaś Tymbark II, LZS Płomień Łososina Górna, KS Limanovia II, LZS L.D.G. Laskowa, LZS Tęcza RSZ i Z Limanowa, LZS Łosoś Łososina Dolna, LZS Zyndram Łącko, LZS Olimpia Pisarzowa oraz LZS Wierchy Pasierbiec. 

         Pierwszym mistrzem limanowskiej klasy C została Olimpia Pisarzowa, która awansowała do prowadzonej przez OZPN Nowy Sącz klasy B. Natomiast w kategorii trampkarzy zagrało pięć zespołów: KS Harnaś II Tymbark, LZS Olimpia Pisarzowa, LZS Płomień Łososina Górna, LZS Wierchy Pasierbiec i KS Limanovia II. Przed kolejnym sezonem rozgrywkowym l986/87 z udziału w limanowskiej klasie C zrezygnowały Łosoś Łososina Dolna oraz Zyndram Łącko, przenosząc się do grup rozgrywkowych prowadzonych przez OZPN w Nowym Sączu. Na ich miejsce włączono nowopowstałe drużyny piłkarskie: LZS Iskra Mordarka  i LZS Podlas Siekierczyna. W latach l985-1993 Delegatura prowadziła rozgrywki w klasie C seniorów i klasie trampkarzy oraz rozgrywki o Puchar Polski.

         Początki działalności Limanowskiej Delegatury były bardzo trudne. Przede wszystkim  brak było boisk piłkarskich, a mecze o mistrzostwo klasy C w większości rozgrywane były na boisku treningowym w Limanowej  „Pod Szpitalem”. Mecze piłkarskie trzeba było wyznaczać już na godz.10-tą rano tak, by w ciągu dnia można było rozegrać na tym boisku nawet cztery mecze. Pomimo wszystkich przeciwności i niedogodności, braku szkoleniowców, obiektów, sprzętu sportowego, środków finansowych - zapał i ogromne zaangażowanie działaczy doprowadziło do szybkiego rozwoju działalności piłki nożnej na Ziemi Limanowskiej.

          W dniu 4 grudnia 1992 w sali Limanowskiego Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatury, na którym  podjęto uchwałę o powołaniu w miejsce Delegatury - Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej. W skład Komitetu Założycielskiego wybrano następujące osoby: Stanisław Strug (prezes Delegatury - jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego), Stanisław Olesiak (LZS Dobrzanka Dobra), Zygmunt Łątka (LZS Płomień Łososina Górna), Stanisław Kita (LZS Błyskawica Rupniów), Robert Nowak (LKS Tymbark), Jan Trzupek (LKS Orkan Szczyrzyc), Piotr Faron (LZS Zalesianka Zalesie), Eugeniusz Postrożny (LKS Gorce Kamienica), Stanisław Knapik (LZS Wierchy Pasierbiec), Aleksander Banaś (KS Limanovia), Marek Mąkowski (LZS Orkan Niedźwiedź), Janusz Potaczek (KS Turbacz Mszana Dolna), Adam Pajor (LZS L.D.G. Laskowa), Stanisław Wojtas - sędzia piłkarski i Czesław Zelek (LZS Strażak Ujanowice).

          Począwszy od sezonu 1993/94 Limanowski Podokręg  prowadzi rozgrywki Kl  B  i Kl C seniorów oraz  rozgrywki  juniorów i trampkarzy.

          W dniu 4.07.2001 r. Zarząd Limanowskiego Podokręgu podjął uchwałę  o utworzeniu  począwszy od sezonu rozgrywek 2001/2002  limanowskiej Kl „A”  seniorów z zabezpieczeniem automatycznego awansu  mistrza Kl „A” do klasy okręgowej . Sama uchwała Zarządu Podokręgu nie dawała jednak podstawy do utworzenia Kl  A  a jedynie do podjęcia usilnych starań w OZPN Nowy Sącz  o utworzenie limanowskiej Kl A seniorów , w tym samym dniu skierowano stosowny wniosek do OZPN w Nowym Sączu 

          
           W dniu 21.06.2002 r pisemny wniosek w tej sprawie skierowali do OZPN w Nowym Sączu Burmistrzowie i Wójtowie  gmin z terenu Ziemi Limanowskiej , wniosek nie uzyskał jednak akceptacji Zarządu OZPN. W tej sytuacji w dniu 04.05.2005 r. stosowny wniosek podpisany przez cały skład Zarządu Podokręgu  i Kluby Sportowe został skierowany na ręce Pana Ryszarda Niemca Prezesa MZPN w Krakowie .

           Prezes MZPN podjął decyzje o zorganizowaniu w dniu 16 czerwca 2005 roku w Limanowej wyjazdowego posiedzenia Prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej ,które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej z udziałem Starosty Limanowskiego , Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu Limanowskiego . Posiedzenie Prezydium MZPN połączone było z wizytacją  nowo wybudowanych boisk piłkarskich na tut. terenie.
         
            Ostateczna decyzja o utworzeniu limanowskiej Kl A została podjęta na  posiedzeniu Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej  w Krakowie .Tak więc po pięciu latach starań począwszy od sezonu 2006/2007 Limanowski Podokręg prowadzi rozgrywki Kl A  z automatycznym awansem mistrza Kl A do klasy okręgowej  /VI ligi/ , ponadto prowadzi rozgrywki w Kl B oraz II i III lidze juniorów i trampkarzy .

           Do najważniejszych osiągnięć Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w latach 1985-2010 należy zaliczyć powstanie nowych lub wznowienie działalności klubów sportowych w: Rupniowie, Dobrej, Przyszowej, Laskowej, Mordarce, Niedźwiedźiu, Pisarzowej , Kasinie Wielkiej, Ujanowicach, Łukowicy, Pasierbcu, Mszanie Górnej, Zalesiu, Jodłowniku, Słopnicach, Siekierczynie, Starej Wsi, Jaworznej, Skrzydlnej, Olszówce i Limanowej. Duże osiągnięcia zanotowano dzięki wsparciu lokalnych samorządów w zakresie budowy nowych boisk piłkarskich. W chwili powstawania Delegatury,  na terenie jej działania znajdowało się tylko siedem boisk piłkarskich, które posiadały: Limanovia, Harnaś Tymbark, Turbacz Mszana Dolna, Orkan Szczyrzyc, Gorce Kamienica, Zenit Kasinka Mała i Orkan Poręba Wielka. Do dziś natomiast na terenie Podokręgu wybudowano i przekazano do użytku aż 20 boisk piłkarskich. Są to boiska w: Pasierbcu, Łososinie Górnej, Słopnicach, Jodłowniku, Laskowej, Rupniowie, Dobrej, Ujanowicach, Przyszowej, Siekierczynie, Mszanie Górnej , Zalesiu, Mordarce, Świdniku , Jaworznej , Laskowej, Olszówce, Kasinie Wielkiej oraz Tymbarku (boisko treningowe), Limanowej (boisko „Pod Szpitalem”. Aktualnie w budowie są boiska w Rabie Niżnej , Pisarzowej, Starej Wsi i Skrzydlnej.

           Rozgrywki piłkarskie cieszą się wśród miejscowego społeczeństwa ogromną popularnością. 8 sierpnia 1999 roku  na inaugurację rozgrywek mistrzowskich klasy A w Słopnicach przybyło blisko 2 tysiące widzów. Z kolei 10 października 1990 na stadionie KS Tymbark rozgrywano derbowy mecz o mistrzostwo klasy A pomiędzy rezerwami gospodarzy a Sokołem Słopnice. Przybyło blisko 1500 widzów reprezentujących kilka pokoleń, w tym władze samorządowe obu gmin. Duże zainteresowanie towarzyszy meczom w Limanowej, Mszanie Dolnej, Szczyrzycu, Mszanie Górnej, Rupniowie, Zalesiu, Kasinie Wielkiej, Mordarce, Laskowej czy Ujanowicach.  Zarząd Podokręgu planuje, aby w najbliższych  latach każda gmina powiatu była reprezentowana w Klasie A przez co najmniej jedną drużynę  w kategoriach seniorów, juniorów i trampkarzy.

           Ogromnym powodzeniem cieszą się halowe turnieje piłkarskie o mistrzostwo Podokręgu. W zorganizowanym w sezonie 2009/2010  już po raz 16. halowym turnieju wzięła udział rekordowa ilość 78 drużyn i ponad 900 piłkarzy w sześciu kategoriach wiekowych od trampkarzy najmłodszych do seniorów. Dużą rangę mają organizowane przez Limanowski Podokręg wspólnie z redakcją „Gazety Krakowskiej” coroczne Plebiscyty na najpopularniejszych piłkarzy i trenerów Ziemi Limanowskiej.    W bieżącym roku Plebiscyt organizowany jest po raz trzynasty, a jego podsumowanie odbędzie się  w Słopnicach  połączone z oddaniem do użytku po modernizacji stadionu piłkarskiego z widownią  wraz z nowowybudowanym budynkiem zaplecza. W ostatnich latach wyraźnie podniósł się poziom rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Podokręg , zwiększyła się również ilość organizowanych turniejów piłkarskich we wszystkich kategoriach wiekowych. Odkrywa się talenty wśród dzieci i młodzieży.

           Rozwojowi futbolu na ziemi limanowskiej poświęcono dwa tematy prac magisterskich pod identycznym tytułem „Działalność Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej” (Robert Faron - AWF Katowice i Artur Kulig - AWF Kraków).

           W 2007 r została wydana opracowana przez red. Dariusza Grzyba długoletniego redaktora Gazety Krakowskiej  książka  pt. „Piłka Nożna na Limanowszczyźnie ,która ukazuje  działalność klubów piłkarskich oraz sylwetki działaczy , piłkarzy , trenerów i sędziów piłkarskich Ziemi Limanowskiej.

           W opracowaniu jest Monografia XXV - lecia Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej , która zostanie wydana w 2011 roku.

           Piłka nożna na Ziemi Limanowskiej rozwija się niezwykle dynamicznie , dzięki pomocy Władz Samorządowych miast i gmin powstają nowe boiska piłkarskie , boiska typu „ORLIK” , hale sportowe i sale gimnastyczne , w wioskach powiatu limanowskiego powstają inicjatywy powołania nowych Klubów Sportowych i drużyn piłkarskich z mapy powiatu limanowskiego znikają piłkarskie białe plamy.

           To także zasługa wielu oddanych i bezinteresownych działaczy społecznych , oddających Klubowi nie tylko wolny czas , umiejętności organizatorskie ale również własne fundusze.

REGULAMINY
 
KOMUNIKATY
 
FORMULARZE
 
PLEBISCYTY
 
GALERIA
 
 LINKI
 
 KONTAKT
 


 
 

Oficjalne logo Mistrzostw Europy w piłce nożnej - Austria / Szwajcaria 2008

 

Miejsce na twoją reklamę


design by witollds