WŁADZE
 
REGULAMIN PPN
 
HISTORIA 
 
KLUBY
 
WYNIKI I TABELE
O

PUCHAR POLSKI

 
TURNIEJE
 
OCHRONA DANYCH
  OSOBOWYCH 
  
 

HOME

 

REGULAMINY - UCHWAŁY 
 

 
  28.08.2023
    Regulamin awansów i spadków w kategoriach młodzieżowych
 PPN Limanowa w sezonie 2023/2024
 
  11.07.2023
    Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 2023/2024
 
  11.07.2023
    Uchwała nr 21/Z/2022z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Aktualizacja z 5 lipca 2023 roku dotyczy Art. 2 pkt 9.2 (Uchwała nr 33/Z/23) i Art. 2 pkt 15 (Uchwała nr 32/Z/2023)
 
  11.07.2023
    Regulamin Rozgrywek Piłkarskich IV Ligi i klas niższych MZPN na sezon 2023/2024
 
  11.07.2023
    Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski na sezon 2023/2024
 
  06.07.2023
  
 Zmiany w unifikacji szkolenia PZPN od sezonu 2023/2024
 
  05.05.2023
  
 Liga Regionalna - aneks do Regulaminu Rozgrywek
    (junior młodszy, trampkarz, młodzik)
 
  18.09.2022
  
 Aneks Podokręgu Limanowa do Regulaminu Rozgrywek seniorów
    MZPN w Krakowie w sprawie spadków i awansów.
 
  10.09.2022
  
 Regulamin awansów i spadków Młodzieżowych Rozgrywek
    Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy , Młodzików, Orlików, Żaków i
    Skrzatów  w Podokręgu Limanowa  na sezon jesień 2022 oraz
    wiosna 2023
 
  11.07.2022
    Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 2022/2023
 
  11.07.2022
    Uchwała nr 21/Z/2022z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.
 
  11.07.2022
    Regulamin Rozgrywek Piłkarskich IV Ligi i klas niższych MZPN na sezon 2022/2023
 
  11.07.2022
    Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski na sezon 2022/2023
 
  22.08.2021
    Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
    Trampkarzy , Młodzików i Orlików w Podokręgu Limanowa  na
     sezon 2021/2022
 
  20.08.2021
    Aneks do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Seniorów w sezonie 2021/2022 - Podokręg Limanowa
 
  12.08.2021
    Uchwała nr 40/Z/2020z dnia 29 lipca 2021 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych
 
  22.08.2021
    Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
    Trampkarzy , Młodzików i Orlików w Podokręgu Limanowa  na
     sezon 2021/2022
 
  02.08.2021
    Regulamin Rozgrywek Piłkarskich IV Ligi i klas niższych MZPN na sezon 2021/2022
 
  02.08.2021
    Regulamin Rozgrywek Piłkarskich IV i V ligi Kobiet MZPN na sezon 2021/2022
 
  02.08.2021
    Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski Kobiet MZPN na sezon 2021/2022
 
  02.08.2021
    Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 2021/2022
 
  04.02.2021
    Regulamin Rozgrywek Regionalnej Ligi Południe w kategoriach:
    junior starszy, junior młodszy, trampkarz oraz młodzik
 
  08.10.2020
    Aneks do regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021
 
  14.08.2020
    Regulamin Rozgrywek  w grupie Żaki  w sezonie 2020/2021
 
  30.07.2019
    Regulamin Rozgrywek  w grupie Skrzaty  w sezonie 2020/2021
 
  24.07.2020
     Uchwała nr 19/Z/2020z dnia 29 czerwca 2020 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych
 
  18.06.2020
    Regulamin klasyfikowania sędziów klasy okręgowej Kolegium Sędziów w sezonie 2019/2020
 
  30.07.2019
    Regulamin Rozgrywek  w grupie Orlik w sezonie 2019/2020
 
  12.07.2019
    Uchwała nr VII/126 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr I/9 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika
 
  15.06.2019
    Uchwała nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników
 
  24.08.2018
     Zasady przyznawania licencji trenerskich
 
  24.08.2018
     Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie licencji trenerskich
 
BIURO PODOKRĘGU

WTOREK - 15.30-18.00
CZWARTEK -15.30-18.00
PIATEK - 15.30-18.00

 
KOMUNIKATY
 
FORMULARZE
 
PLEBISCYTY
 
GALERIA
 
 LINKI
 
 KONTAKT
 


 
 

 

 

Miejsce na twoją reklamę


design by witollds